Váš košík je zatím prázdný.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Osobní údaje jsou chráněny a nejsou sdělovány třetím osobám s výjimkou těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci apod.), a to pouze v nutném rozsahu.

Provozovatel je řádně registrovaným zpracovatelem osobních údajů podle platné právní úpravy - viz zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Nevybrali jste položky k porovnání.